مختصری از کاربردهای پلاک هویت :


1.جهت افراد مبتلا به بیماری های خاص نظیر صرع و دیابت که احتمالا دچار حملات بیماری شوند.


در این موارد همراه داشتن پلاک هویت  با مشخصاتی نظیر نام بیمار،گروه خونی ،شماره اضطراری ،داروی خاصی که هنگام بروز عارضه استفاده می شود، می تواند اطلاعات لازم برای افراد حاضر در صحنه جهت کمک به بیمار را فراهم کند.


2.سالمندان ساکن در آسایشگاه یا مبتلا به فراموشی .


3.شاغلین به مشاغل پرخطر مثل :آتش نشانی ،مشاغل هواپیمایی ،کارمندان شرکت های نفت و گاز و ...


4.یادبود شهدا و یادگاری دوران جنگ با طرحی مشابه پلاک های قدیمی زمان جنگ.